İSR METAL > EYS Politikamız

EYS Politikamız

İSR METAL

➜Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine optimum çözümler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı

➜Müşteri memnuniyetlerini sürekli yükseltmeyi

➜Faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat gereksinimlerine uymayı

➜Çalışanlarının ve yüklenicilerinin entegre yönetim sistemine uygun hareket etmelerini sağlamayı

➜Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi

➜Risk ve fırsatlarını yöneterek proaktif yaklaşımı yaygınlaştırmayı

➜Acil durumlara ve krizlere karşı hazırlıklı olmayı

➜Doğal kaynakları verimli kullanmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi

➜Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazanım yöntemlerini geliştirmeyi

➜Tüm çalışanların katılımı ile sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı

➜Çalışanlarının sağlık bozulmalarını önleyici güvenli çalışma ortamı sağlamayı

➜Kurumsal bilgilerin gizlilik, bütünlük ve gerekli durumlarda erişilebilirliğini sağlamayı

➜Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği, enerji politikası olarak benimsemiştir.

growth-2022-11-15-23-18-59-utc
Recycling eco concept with cardboard recycle sign, copy space